Nabory piłka siatkowa 2023/2024

 

 Zapraszamy wszystkie chętne dziewczęta oraz chłopców na zajęcia z piłki siatkowej. Terminy zajęć znajdują się w oddzielnej zakładce. 

 


25.01.2021
OBÓZ 2021

OBÓZ SPORTOWY   HARASIUKI - 2021

 08.08-18.08.2021 r.

CAŁKOWITY KOSZT OBOZU 1860 zł                   

            Ośrodek Wypoczynkowo-Sportowy „Mono Tennis Camp”, 37-413 Harasiuki 95D, tel. 602-369-235. www.mono.com.pl . Świetlica i stołówka na miejscu. Obok boiska do piłki siatkowej, nożnej, ścianka wspinaczkowa, quady, basen, kort tenisowy, sala multimedialna, hala sportowa 3 sektorowa. Cena obejmuje noclegi, całkowite wyżywienie - śniadanie, obiad i deser oraz kolację, transport autokarowy, program sportowy i treningowy, opiekę pedagogiczną oraz pielęgniarską, ubezpieczenie NW.

     ORGANIZATOR UKS Lesznowola        

           zaliczka 400 zł do 10 Lutego

                     500 zł do 31 marca

                           500 zł do 30 kwietnia

                           200 zł do 31 maja

                           260 zł do 30 czerwca

 Wpłata na konto indywidualne wygenerowane z systemu.

 

 

UKS Admin30.05.2018
RODO !!!

Szanowni Państwo,

 

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej „RODO”)

 

 

1 - Jak przetwarzamy dane osobowe.

Jako UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY UKS LESZNOWOLA w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych członków klubu. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

2 - W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe uzyskane są od Państwa przy podpisaniu deklaracji członkowskiej i obejmują:

imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, dane teleadresowe.

W/w dane wykorzystujemy w następujących celach:

- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie rachunków oraz dokumentów księgowych, list zawodników  ubezpieczenie członków klubu podczas obozów sportowych oraz sprawozdania z działalności klubu w Gminie Lesznowola.

- wysyłanie wiadomości email i sms dotyczących terminów zajęć sportowych, zaleganiu z płatnościami oraz informacji dotyczących funkcjonowania klubu.

- wykorzystujemy wizerunek członka klubu na  zdjęciach z zajęć sportowych umieszczając je na stronie klubu www.ukslesznowola.pl i klubowym koncie facebook.

 

3 - Które dane należy nam podać

Klub UKS LESZNOWOLA do realizacji zajęć sportowych wymaga podania następujących danych:

- imienia i nazwiska

- danych teleadresowych

- roku i miejsca urodzenia

-telefonu kontaktowego do opiekunów prawnych

- adresu email

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne.

4 - Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

- sprostowanie (poprawienie) danych,

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwalnie danych – stosownie do złożonego wniosku)

- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

 

5 - Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania). W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, że istnieją:

- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6 - Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane przekazujemy:

- podmiotom państwowym np. Urzad Gminy Lesznowola

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu realizacji płatności

- dane zawodników mazowieckim związkom sportowym ( MZPN, MWZPS,)

7 - Jak długo przechowujemy Państwa dane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec współadministratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.

8 - Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9 - Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do realizacji transakcji handlowych, lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.

10 - Skarga

Mają Państwa prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

11 – Kontakt i informacje

UKS LESZNOWOLA

05-506 Lesznowola ul. Szkolna 6

UKS Admin


29.05.2017
Galeria

GALERIA 18.03.2018 - LLPS 2018

AllBlue Admin


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny